Procesevaluatie Samenwerkwijze – gemeente Oss

In de periode april – augustus 2023 heb ik in opdracht van de gemeente Oss een procesevaluatie uitgevoerd naar de Samenwerkwijze. Met interviews onder uitvoerders, inwoners en deskresearch zijn de ervaringen en succes- en faalfactoren in kaart gebracht. Ook zijn aanbevelingen opgesteld voor verbetering in de toekomst. 

Met de Samenwerkwijze worden vragen van inwoners integraal en samen met de inwoner opgepakt. Het uitgangspunt is dat de behoefte van de inwoner centraal staat en niet het aanbod van de organisaties. Er wordt met alle betrokken professionals bij de inwoner thuis een Samenwerkoverleg gehouden. Tijdens dit overleg wordt een samenwerkplan opgesteld. Dit gebeurt aan de hand van drie vragen die door de inwoner worden beantwoord: wat wil ik, wat kan ik en wat heb ik nodig.

In het samenwerkplan wordt vastgelegd welke acties worden uitgevoerd, door wie de acties worden uitgevoerd, wie met de inwoner regie voert en wanneer wordt geĆ«valueerd.