Ik ben inmiddels twintig jaar werkzaam als onderzoeker in het sociaal domein. Mijn hart ligt bij het toegepaste onderzoek, het verbinden van kennis en praktijk en het vertalen van inzichten naar concrete adviezen. Ik ben analytisch, sterk in communicatie en ga voor kwaliteit.
Mensen met een kwetsbare positie helpen meedoen in de samenleving, door arbeid, participatie en welzijn. Dit thema vormt de rode draad in mijn werk. Hoe kun je dit bewerkstelligen? Zodanig dat je met je inzet de maximale maatschappelijke opbrengsten bereikt? Ik doe freelance opdrachten voor en met overheden en maatschappelijke organisaties, maar word ook regelmatig voor een periode ingehuurd door gemeenten en onderzoek- en adviesbureaus.

In mijn jaren bij de onderzoeksinstituten Trimbos-instituut en TNO Kwaliteit van Leven heb ik het vak van beleidsonderzoeker geleerd. Mijn tijd bij de gemeente Den Haag gaf me juist veel inzicht in de dagelijkse praktijk van lokale politiek, beleid ontwikkelen en de uitvoering. Sinds oktober 2016 werk ik als zelfstandige.

Zie voor meer informatie over mijn achtergrond mijn LinkedIn profielĀ