Maatschappelijke opbrengsten van het Jongeren Perspectief Fonds

In het Schuldenlab070 werken publieke en private partners en de gemeente Den Haag samen om innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te ontwikkelen. Eén van die oplossingen is het Jongeren Perspectief Fonds. Deze aanpak richt zich op jongeren en heeft als doel hen blijvend van hun schulden af te helpen. De problemen van de jongeren worden in kaart gebracht en aangepakt met coaching, trainingen en begeleiding naar werk of school. Daarnaast wordt gewerkt aan een versnelde schuldsanering.

De vraag De gemeente Den Haag wil weten wat de potentiële maatschappelijke opbrengsten van deze aanpak zijn.

De aanpak Ik heb bij vijftien dossiers de resultaten in kaart gebracht en deze vergeleken met het nulscenario: dat wat waarschijnlijk was gebeurd als interventie niet was ingezet. Uit de analyse blijkt dat waarschijnlijk schooluitval, baanverlies, dakloosheid en afsluitingen zijn voorkomen. Aan deze effecten zijn financiële waarden toegekend. De doorrekening laat zien dat het Jongeren Perspectief Fonds naar verwachting een zeer positief rendement heeft.