Impactanalyse voor VNG Realisatie

Bij VNG Realisatie heb ik in 2019 meegewerkt aan de impactanalyse naar de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – wordt in de praktijk vaak te laag vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen.

Met de impactanalyse hebben we inzichtelijk gemaakt wat de uitvoerbaarheid en de impact van deze nieuwe regeling is op de gemeentelijke organisaties. Ook geven we aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van de nieuwe regeling bij gemeenten.

Zie voor meer informatie het rapport