Evaluatie vervoersregeling voor teamsporters met lichamelijke beperking

Voor mensen met een beperking vormt het vervoer een grote belemmering om te sporten. Het sportaanbod voor deze groep is beperkter en vaak regionaal georganiseerd. Dit betekent dat ze vaak grote afstanden moeten overbruggen, wat energie, tijd en geld kost. Het aangepaste vervoer heeft dikwijls lange wachttijden en naasten beschikken niet altijd over de tijd of middelen om het vervoer te verzorgen. De vervoersregeling voor teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking maakt het mogelijk om gezamenlijk te trainen en aan competities deel te nemen.

De vraag Het Ministerie van VWS wil weten of de regeling voldoet aan de doelen. Daarnaast wil het ministerie inzicht in de huidige en potentiële doelgroepen, hun wensen en behoeften en goede voorbeelden van andere regelingen. De evaluatie moet aanbevelingen opleveren voor de toekomstige opzet en uitvoering van de vervoersregeling.

De aanpak Samen met het Kenniscentrum Sport heb ik een drietal enquêtes uitgezet. Onder de huidige gebruikers, de doelgroep en organisaties als gemeenten, provincies, sportraden en sportbonden. Daarnaast heb ik de gegevens over het gebruik geanalyseerd, literatuuronderzoek verricht en telefonische interviews gehouden.

Zie voor meer informatie over de vervoersregeling de website van Special Heroes Nederland.

Een reactie plaatsen