De meerwaarde van de stichting Present Nederland

Door heel het land zijn Present stichtingen, makelaars in vrijwilligerswerk. Present biedt mensen de mogelijkheid om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor anderen die kampen met problemen als armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. De inzet is in principe eenmalig, op projectbasis. Present Nederland ondersteunt de circa 70 lokale stichtingen.

De vraag Present Nederland wil weten hoe zij haar rol in de toekomst het beste kan vormgeven.

De aanpak Samen met Avance Impact heb ik een evaluatie uitgevoerd naar het werk van Present Nederland. In de evaluatie hebben we gekeken naar de relevantie van de ondersteuning en de effectiviteit ervan. We hebben hiervoor vragenlijsten uitgezet onder de lokale stichtingen, drie casestudies uitgevoerd en diverse interviews afgenomen. De bevindingen hebben we tussentijds getoetst bij de verschillende belanghebbenden.

Zie hier het rapport.