Effectevaluatie Toekomstcoaching – MEE NL

Voor MEE NL, de coöperatieve vereniging van alle MEE-organisaties, breng ik de effecten van de Toekomstcoach in beeld. Dit is een methodiek voor kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De methode is erop gericht om jongeren actief te laten meedoen aan de samenleving en daarbij richting te geven aan hun toekomst. Deze aanpak heeft als doel om uitval bij kwetsbare jongeren te voorkomen. Dit gebeurt door hen op alle levensgebieden proactief te begeleiden, zoals bijvoorbeeld bij het vinden van werk of een woning, of bij het in orde brengen van de financiën. Meer informatie over de toekomstcoach.

In 2019-2020 heeft MEE gegevens verzameld over 121 Toekomstcoachtrajecten. Door de situatie bij start en na 12 maanden te vergelijken, heb ik de resultaten van de Toekomstcoaching in kaart gebracht. Hieruit bleek onder andere dat de maatschappelijke en financiële positie van deze jongeren waren verbeterd in de 12 maanden en dat hun zelfredzaamheid was toegenomen. Waarschijnlijk worden met de inzet van de Toekomstcoach, kosten voor uitkeringen, schuldhulpverlening en schoolmaatschappelijk werk vorkomen. Zie hier het rapport.

In 2023-2024 heb ik vijf Toekomstcoachtrajecten in kaart gebracht. In groepsgesprekken met de jongere, betrokken hulpverleners, naasten en de toekomstcoach is in detail bekeken wat is gebeurd tijdens het traject en hoe de betrokkenen dit hebben ervaren. Hierbij is de methode Effectencalculator gebruikt (zie: effectencalculator.nl).