De impact van het SchoolTalent-Team

Stichting Het Buro begeleidt mbo-studenten die dreigen uit te vallen. Dit doet ze door begeleiding in te zetten van vrijwilligers, binnen de muren van de school. De begeleiding bestaat ondermeer uit gesprekken, huisbezoeken en bemiddeling tussen ouders, school en jongeren. Het Buro ondersteunt en traint de vrijwilligers en zorgt voor doorverwijzingen naar hulpverlening. Het doel van de aanpak is dat schooluitval wordt voorkomen. De begeleiding is enerzijds gericht op het helpen oplossen van (meervoudige) problemen, anderzijds op het in beeld brengen van latente problemen en hulpvragen.

De vraag Het Buro wil verkennen of ze haar aanpak kan financieren met een Social Impact Bond. Daarvoor is het nodig inzicht te hebben in de kosten en de maatschappelijke opbrengsten van de aanpak.

De aanpak Samen met Society Impact heb ik een indicatieve maatschappelijke kostenbatenanalyse uitgevoerd. Hiervoor heb ik allereerst samen met de medewerkers van Het Buro in kaart gebracht wat de verwachte effecten zijn van hun aanpak. Vervolgens zijn de aanwezige gegevens over de ruim driehonderd trajecten geanalyseerd. Voor een steekproef van 25 trajecten zijn aanvullende gegevens verzameld. Zo is de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) ingevuld voor de situatie bij start en de situatie bij afsluiting van het traject. Per student is gevraagd in hoeverre naar verwachting inzet van zorg- en hulpverlening is voorkomen, in hoeverre het thuiszorg is ontzorgd en of een schooldiploma is behaald.

Zie voor meer informatie over de aanpak dit artikel uit Groen Onderwijs.