Advisering bij erkenning sport- en beweeginterventies

 

Er bestaan veel verschillende sport- en beweeginterventies. Het is lang niet altijd duidelijk welke kwaliteit en effecten deze interventies hebben. Door interventies te beoordelen in een erkenningstraject wordt het kaf van het koren gescheiden. De erkenning van een interventie biedt inzicht in ‘wat werkt en voor wie’.

Voor Kenniscentrum Sport en Bewegen begeleid ik de eigenaren van interventies bij het onderbouwen van hun interventie. Hiervoor is een duidelijke beschrijving van het maatschappelijk probleem, de doelgroep, de aanpak en de doelen nodig. En het moet helder zijn hoe deze samenhangen. Zie hier voor meer informatie.