Het inzichtelijk maken van de resultaten van beleid en interventies in het sociale domein, dat is wat ik doe.

Dit betekent concreet dat ik onderzoek en evaluaties uitvoer op thema´s als participatie, re-integratie en schuldhulpverlening. Dit doe ik voor overheden en maatschappelijke organisaties. Ik geef u handvatten waarmee u uw aanpak kunt verbeteren en verantwoorden. Zo help ik u bij het realiseren van de hoogst haalbare impact. Met als uiteindelijk doel een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen, op wat voor manier dan ook.

U kunt mij benaderen voor de volgende diensten:

  • U wilt inzicht in de uitkomsten van uw beleid of aanpak, de resultaten en effecten. In hoeverre heeft uw aanpak gewerkt? Zijn de doelen behaald? Wat zijn verklaringen voor het wel of niet bereiken van resultaten?
  • U wilt inzicht in de uitvoering van het beleid of de interventie. U wilt weten hoe u dit (tussentijds) kunt verbeteren. Wat zijn de succesfactoren en wat zijn de knelpunten? Hoe verloopt de samenwerking tussen de betrokkenen?
  • U ontwikkelt beleid of een aanpak en wilt dit theoretisch onderbouwen. Welke resultaten en effecten kunnen we verwachten? Klopt de analyse en de beschrijving van het probleem? Wat is de verandertheorie? Zijn de doelstellingen concreet genoeg?

Daarnaast kunt u mij ook benaderen voor monitoring, analyse van kosten en opbrengsten (MKBA en SROI), analyse van kwantitatieve gegevens (met SPSS), dossieronderzoek, literatuuronderzoek, opstellen van vragenlijsten en afnemen van interviews.

Opdrachtgevers

Thema's

Projecten

Contact

Heeft u een vraag? Bel of mail!
Hiernaast vindt u mijn contactgegevens.